अथ

“ Param Dharm ”

Param Pujya Krishna Mohan Shankar Yogi Adhyatmik Neta

  • Author/originator (Pravartak) of "Param Dharm"
  • Founder and Director of Vishisht Dhyan Yog Ashram and all its activities
  • President of Param Digvijay Dal